Erfarenheter från flera områden

Mitt intresse för employer branding startade när jag började vid Universum 1996. Begreppet var då inte etablerat – i stället talade man om topparbetsgivare och företagen hade sällan en utarbetad strategi för att arbeta med dessa frågor. Under åren 2004 och 2009 var jag Sverigechef för Universum, vilka hjälper arbetsgivare att bli mer attraktiva.

Karriären började inom juridiken

Dessförrinnan har jag en juristexamen från Lunds universitet och en European Master in Law and Economics från Universiteit Gent i Belgien. Tidigare i min karriär har jag dessutom arbetat inom Business Intelligence på The Dialog Corporaton, i dag Thomson Reuters.

Läs mer om mig via min Linkedin-profil

© 2018 Anna Dyhre AB