Vad säger folk om mig?

Här hittar du några kommentarer jag har fått efter att ha hållit föreläsningar. Det är trots allt mina åhörare som bäst kan bedöma om jag lyckas förmedla något matnyttigt.

Göteborgs Stad"Anna Dyhre bidrog på ett bra sätt med ett helhetsperspektiv på employer branding samtidigt som hon gav intresse och inspiration till framförallt HR och chefer i staden."
Maria Tuvegran
Stadsledningskontoret Göteborg Stad

Svensk Fastighetsförmedling"Anna för fram ett budskap underbyggt på undersökningar och fakta. Hennes energi och humor gör att man lyssnar på vartenda ord hon säger och man går därifrån och vill förändra världen."

Elisabeth Fogelström
Rekryteringschef, Svensk Fastighetsförmedling

© 2018 Anna Dyhre AB