Gör nytta för din verksamhet

Genom att anlita mig för en föreläsning eller workshop får ni konkreta tips och användbara  strategier att tillämpa i det dagliga arbete med ert varumärke som arbetsgivare.

Föreläsningar

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med employer branding. Under senare år har jag också spridit dess evangelium genom föreläsningar. Jag pratar inför såväl stora som små sällskap, alltifrån ett par personer till tusentals åhörare. Oavsett vilket tar jag alla på lika stort allvar.
Läs mer om föreläsningar

Workshops och rådgivning

Jag utvecklar gärna långsiktiga relationer med din verksamhet.  Jag kommer till er och hjälper till att kartlägga er situation i dag och vad som behöver göras för att utveckla och förbättra ert arbetsgivarvarumärke.
Läs mer om workshops

© 2018 Anna Dyhre AB