Ditt arbetsgivarvarumärke

Employer Branding kan enkelt beskrivas som arbetsgivarens sätt att öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar ökar chansen att lyckas attrahera rätt medarbetare och få dem att stanna i företaget eller organisationen. Lön, förmåner, status och karriärmöjligheter är några exempel på möjliga fördelar. 

Att locka de bästa 

Employer Branding kanske låter som ännu ett nytt managementbegrepp i mängden. Men även om begreppet är nytt har fenomenet funnits lika länge som det funnits organiserat arbete i modern mening. Genom att vara medveten om vilka faktorer som lockar eftertraktad arbetskraft kan ditt företag öka chansen till lyckade rekryteringar. 

Nyckeln till bättre affärer

Det finns månka skäl att tänka igenom vilken typ av arbetsgivare ditt företag vill vara. 

  • Ju fler som söker sig till ditt företag, desto bättre urval 
  • Trivs dina medarbetare presterar de bättre och stannar längre
  • Lojala anställda leder till bättre affärer och lyfter varumärket
© 2018 Anna Dyhre AB