Sparar tid och pengar

Tillgången på kompetent arbetskraft minskar i många kunskapsintensiva branscher. Samtidigt blir konkurrensen allt mer branschöverskridande och internationell. 

Svårt att rekrytera rätt

Arbetslösheten är fortfarande hög i Sverige. Ändå finns det många lediga jobb. Hur går det ihop? Det handlar om matchning - alltså att kompetensen bland de arbetssökande inte motsvarar behoven hos arbetsgivarna. Det innebär att det blir svårt för företag att hitta rätt kompetens när många slåss om de relativt få som har rätt utbildning och erfarenhet. 

...och dyrt att rekrytera fel

Att rekrytera en ny medarbetare kostar ett tjänsteföretag runt en tredjedel av årskostnaden för en anställd. På chefsnivå är kostnaderna ännu högre, inte sällan uppemot miljonen. Då är det lätt att räkna ut hur kostsam en felrekrytering blir. Dessutom riskerar det att leda till badwill för företaget. 

Öka chansen till en lyckad rekrytering. Kontakta mig så berättar jag mer!

© 2018 Anna Dyhre AB