Vilka är ni? Gör ett snabbtest!

Att bli en attraktiv arbetsgivare kräver genomlysning av den egna organisationen eller företaget. Här är  ett snabbtest som hjälper till att visa vilka ni är och vad ni eventuellt behöver jobba mer med:

  • Vem är vår organisation/vårt företag till för och vad har vi för existensberättigande?
  • Hur uppfattar kunderna oss – vilka är våra styrkor och varför väljer de oss framför våra konkurrenter?
  • Vilka är våra mål på kort och lång sikt?
  • Har vi rätt/tillräcklig kompetens för att genomföra våra mål på kort och lång sikt?
  • Hur uppfattas vi i dag av våra befintliga och framtida medarbetare, och stämmer detta med hur vi vill uppfattas?
  • Kommunicerar vi med rätt målgrupper, på rätt sätt och i rätt kanaler?
  • Hotas vårt existensberättigande om vi misslyckas med att hitta och behålla rätt medarbetare?
  • Vilka omvärldsfaktorer kommer att underlätta respektive göra det svårt för oss att nå våra mål på tre, fem och tio års sikt?

Dessa frågor bör brytas ner och diskuteras i ledningsgruppen. Svarar ni likadant? Perfekt! Om inte: hur ska era medarbetare veta vad som gäller och vart ni är på väg?

© 2018 Anna Dyhre AB